Define M_2_SQRTPI

Define Documentation

M_2_SQRTPI